รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการและงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>