รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบใน วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>