ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>