ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 
อัตราเงินเดือน ปริญญาโท เดือนละ 23,630 บาท 
อัตราเงินเดือน ปริญญาเอก เดือนละ 31,500 บาท 
>>>>>Download<<<<<