ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 3 อัตรา อ่านรายละเอียด >>>