ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>