รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>