ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อ่านเพิ่มเติม >>>