รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>