รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบข้อเขียนใน วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>