รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู้ผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบข้อเขียนใน วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 

อ่านรายละเอียด >>>