ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุกกิจและการบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 2 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>