ผลการสอบคัดเลือกพนักงามหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ทีผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>