ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<