รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>