รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชือมาสอบคัดเลือกในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>