รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>