รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>