ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายแผนงานและนโยบาย สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>