รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึง 18 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>