รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. อ่านรายละเอียด >>>