ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรคิ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 อ่านรายละเอียด...