รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 6/2560 ข้อที่ 1 ตำแหน่ง/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มหาวิทยาลัยฯ จึงประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สองคัดเลือก ดังนี้ อ่านรายละเอียด >>>