รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง9212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ่านรายละเอียด >>>