ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะครูศาสตรตร์
เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
นางสาวกฤษฎาภรณ์ จันทร์ศรี 
 
          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ถ้าไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
001 download pdf