ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา สายวิชาการ
เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน อัตราเงินเดือน 17,500 บาท  1 อัตรา >>>Download