เมื่อ เวลา  15.39 น. วันที่ 31  กรกฎาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ประจำคณะ  ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินไทย เอวิเอชั่น  นำโดยคุณชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ  โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>