วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ท่านชยันต์ ศิริมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II 2018 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>