ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม”ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า” มีการทำกิจกรรม”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นมันปลา จำนวน 67 ต้น บริเวณรอบสระแก้วราชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>