วันที่ 17 ก.ค. 61 ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์,อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์”สภากาแฟ”จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ซึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>