เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 14.39 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญ  รสจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม กองทัพเรือ   ณ  วัดบ้านหนองคู ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้มาร่วมพิธีจำนวนมาก.. อ่่านเพิ่มเติม >>>