โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท  อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอขอบคุณเจ้าของภาพ