นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.รอ.นำนวัตกรรมทางการพยาบาล ร่วมประกวดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  ณ มรภ.นครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 อ่าเพิ่มเติม >>>