วันนี้ 7 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรและองค์การนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเชิญพวงมาลาพระราชทานและขบวนเคลื่อนย้ายศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลจ่าเอกสมาน กุนัน ผู้กล้าของชาวร้อยเอ็ด ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดและอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก เฟจตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอย่างสูงค่ะ อ่านเพิ่มเติม >>>