ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารงานในองค์กร และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -ขอขอบพระคุณภาพสวยๆจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นอย่างสูงค่ะ อ่านเพิมเติม >>>