วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รายละเอียด >>>