วันที่ 28  ธันวาคม  2560   เวลา 09.09 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเฉลย  ภูมิพันธ์   ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม  2560  เป็นต้นมา  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์  บุคลากร แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี  อ่านเพิ่มเติม >>>