เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ.รอ. ได้จัดโครงการ”การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ(ตลาดนัดต้นกล้า)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์เกรียงไกร กันแก้วรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในการบริหารจัดการร้านค้าและเป็นการบูรณาการเรียนการสอนราชวิชาด้านบริหารธุรกิจของแต่ละหลักสูตรกับการวิจัยหรือบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้เกิดรายได้ระหว่างการทำงานและระหว่างเรียน มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ตลาดนี้จะเริ่มประมาณ 16.30 น. ทุกวันจันทร์ บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีน สินค้ามีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ที่จอดรถก็สะดวก นอกจากนี้ยังมีเวทีแสดงวงดนตรีสดให้ได้ชมกันอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>