เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 แบบไม่มีการสอบข้อเขียน ได้มีโอกาสเข้าศึกษาใน 4 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในรอบนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักวิชาการและประมวลผล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและส่งประกาศฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 043-556004 หรือที่ https://academic.reru.ac.th/  อ่านเพิ่มเติม >>>