เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ 27 (ค่ายประเสริฐสงคราม) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อ่านเพิ่มเติม >>>