เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด  สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ได้จัดการประกวด FRESHY RERU BOY & GIRL 2017 ขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต จากวงลูกมันปลา และยังได้รับเกียรติผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดนางงามจากหลากหลายอาชีพร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับฉาก แสง สี เสียง ที่อลังการมากๆ อ่านเพิ่มเติม >>>