รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างและนักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา อ่านเพิ่มเติม >>>