เมือวันที่ 27 กรกฎาคม  2560  เวลา 08.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560   โดยมีอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>