วันนี้ 19 กรกฎาคม 2560 ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ โดยมี ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายจรุพล วรวิทยกิจ สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะจากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ประสานงาน จัดตั้งคณะทำงานโดยเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 51 คน และนักศึกษา จำนวน 1,568 คน เพื่อเป็นพนักงานแจงนับ ในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>