มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560   วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีนักเรียนจากจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานด้วยความอบอุ่น โดยได้มีการสอบข้อเขียน และจะมีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2560    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเอาใจช่วยน้องๆ นักเรียนทุกคนที่ได้เดินทางมาสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้การสอบคัดเลือกไปได้ด้วยดี และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ อ่านเพิ่มเติม >>>