เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการชี้แจงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ “หนองสิมสาธารณประโยชน์” แก่เทศบาลตำบลมะอึ บรรยายโดย อาจารย์ ดร. วัชรากรณ์ วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือ ที่อยากเห็นการพัฒนา ก้าวต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>