พิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านนายกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีจำนวนมากต่างได้รับพรจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ณ  ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>