สโมสรบุคลากรจัดโครงการ“วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมการสรงน้ำ พระนาคปกเมืองไพร พระประจำมหาวิทยาลัยเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ณ ลานเอนกประสงค์ อ่านเพิ่มเติม >>>