วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา  13.30 น. คณบดี อาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงษ์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>