วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา 09.29 น.อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิติศาสตร์บริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดโดยคณะนิติรัฐศาสตร์ ณ หอประชุม  60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>